Close

Vi är ett privat kooperativ som erbjuder eviga vindandelar - på riktigt!

100 % förnybar elproduktion som du själv kan äga och nyttja till marknadens kanske bästa pris!

Ställ dig utanför den etablerade elmarknaden och investera i dig själv!

Bli delägare i Evig El redan idag!

VI BYGGER VÅR FÖRSTA SOLCELLSANLÄGGNING

Frillesås Solpark i Hallands län.

Läs mer

Vi är ett privat kooperativ som erbjuder eviga vindandelar - på riktigt!

100 % förnybar elproduktion som du själv kan äga och nyttja till marknadens kanske bästa pris!

Ställ dig utanför den etablerade elmarknaden och investera i dig själv!

Bli delägare i Evig El redan idag!

EVIG EL BYGGER SIN FÖRSTA SOLCELLSANLÄGGNING

Frillesås Solpark i Hallands län.

Läs mer

Vårt erbjudande

Oavsett om du vill ha lite, lagom eller mycket – till hemmet, företaget eller kanske bara till bilen – så erbjuder vi dig 100 % förnybar elproduktion som du själv kan äga och nyttja till marknadens kanske bästa pris. 

Din tillgång

När du köper andelar så äger du elen som varje andel ger. En andel motsvarar 100 kWh och du betalar endast f.n. 31,25 öre/kWh inklusive moms för din andelsel. Köper du 10 andelar eller mer så blir du delägare i kooperativet.

Din frihet

Andelarnas eviga värde möjliggör att du kan köpa nya, sälja eller överlåta andelar till nära och kära, barn och barnbarn. Rådande marknad avgör hur mycket dina andelar är värda.

Din framtid

Köp av andelar är din investering i Evig El och ditt delägarskap i kooperativet. Dina andelar består över tid tack vare de återinvesteringar som kooperativet gör. Andelarna garanterar dig ett lågt, fast elpris.

1. Du väljer antal andelar

Du kan välja att köpa andelar som täcker en del av – eller hela din elförbrukning. Om dina andelar inte täcker hela din elförbrukning får du självklart 100 % förnybar tilläggsel.

2. Du får ett av marknadens lägsta elpriser

En andel kostar 550 SEK och ger dig 100 kWh till ett fast pris av f.n. 29öre/ kWh. Du får alltid ett lågt, fast elpris från dina andelar.

3. Din investering i andelar är ett sparande

Andelskostnaden är ditt kapital som återinvesteras i förnybar elproduktion. Du kan alltid välja att överlåta, sälja eller köpa nya andelar. 

4. Du bidrar till en klimatsmart utveckling

Tillsammans bidrar vi till utbyggnaden av 100% förnybar elproduktion – idag och för kommande generationer.

Bli delägare i Evig El redan idag!

Ställ dig utanför den etablerade elmarknaden och investera i dig själv – samtidigt som du bidrar till 100 % förnybar energiproduktion.

Ett klimatsmart liv

100% förnybar elproduktion som du själv kan äga och nyttja till marknadens kanske bästa pris!

Evig El till hemmet

Oavsett hur eller var du bor så kan du äga och producera din egen el. Du betalar ett av marknadens bästa priser, kostnaden reinvesteras i ditt eget ägande och din el är 100 % förnybar – för alltid.

Evig El till företaget

Att investera i egen, förnybar energi säkrar inte bara företagets klimat-image, utan det ger också en trygghet i att alltid ha ett lågt elpris. Nu och i framtiden.

Evig El till elbilen

Din elbil är aldrig mer klimatvänlig än elen du laddar den med. Med Evig el i tanken blir bilen 100% klimatvänlig.

Evig El till föreningen

Gör föreningen självförsörjande på egen, förnybar energi och spara en hel del pengar över till annat inom föreningen.

Vår mission

Vi erbjuder delägarskap i 100 % förnybar elproduktion som ger en långsiktig investering för både klimatet och våra medlemmar. Tillsammans bidrar vi till utbyggnaden av förnybar el idag och för kommande generationer.

Vad är Evig El?

Evig El är ett privatägt kooperativ med lång och gedigen erfarenhet inom vindkraft. Vi erbjuder delägarskap till såväl privatpersoner som företag. Vi producerar vår egen el och våra medlemmar får därmed ett av marknadens bästa elpris. 

Vi brinner för miljö- och klimatfrågan. Vi inspireras av utvecklingen och möjligheter som bidrar till förnybar och klimatvänlig elproduktion – som samtidigt bygger på en långsiktig och ekonomisk försvarbar grund.

Om Evig El

Evig El är ett varumärke/namn för SVEF (Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening). Föreningen har 20 års erfarenhet med en aktiv, kompetent och engagerad styrelse som reinvesterar, utvecklar, driver och förvaltar föreningens maskinpark och medlemsintressen. Föreningen har anlitat Gislaved Energi för kundtjänst och medlemsfrågor såsom fakturering av medlemsel, tecknande av nya medlemsavtal och balansansvar för kraftproduktion.

Varför ska du välja oss?

Evig El är det enda oberoende, privatägda kooperativ inom produktion av förnybar el som möjliggör eviga andelar i kraftverk med 100 % förnybar elproduktion över hela Sverige.

Det betyder att en investering ska ge tillräcklig avkastning för att möjliggöra nya investeringar. På så vis förvaltas delägarnas kapitalsatsning i förnybar elproduktion långsiktigt. Vi vill driva ett attraktivt och seriöst kooperativ för privat energiproduktion – för evigt. 

Aktuellt

Håll dig uppdaterad med nyheter och aktuella händelser från Evig El.