Close

april 13, 2022

Årsstämma 21 maj i Ulricehamn

SVEFs ordinarie årsstämma 2022 genomförs den 21/5 kl.13 i Ulricehamn på Industrigatan 1 i Trädet, Ulricehamns kommun. Kallelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på http://svef.nu/ senast två veckor före årsmötet. Anmälan om deltagande bör ske senast onsdag 18 maj via e-post till kund@evigel.se telefon till SVEF hos Gislaved Energi på tel. 0340-650600 eller här: https://forms.gle/aiEyMVnCP72Rb4uA9

Då stadgeändring behövs för att höja andelspriset kommer extra stämma hållas två veckor efter det. Ytterligare information publiceras på medlemsidorna på svef.nu

april 13, 2022