Close

november 8, 2021

Återställt andelspris

Från och med november 2021 är andelspriset återställt till 750 kronor. Detta är goda nyheter för alla som tidigare har köpt 750-kronorsandelar. För den som väljer hyrköp istället för att köpa andelarna direkt blir det nya andelspriset 750 kronor plus det antal år man vill sprida ut hyrköpet på multiplicerat med 12,5. För ett års hyrköps således 762,5 kronor/andel, för två års hyrköp 775 kronor/andel etc.

november 8, 2021