Close

Niclas

Höjt andelspris från 1/2 2022

Från och med 2022-02-01 är andelspriset 800 kr. Detta gäller även hyrköpsandelar. Kostnaden för hyrköp höjs från 12,5 kr/andel och år till 15 kr/andel och år samtidigt som andelspriset höjs till 800 kr.

Read More

Vätgas nästa utvecklingssteg

Kungsbackaposten skriver om invigningen av Frillesås solpark här. Med kombinationen vind och sol har Evig el en mycket stabil elproduktion. Nästa utvecklingssteg är att utnyttja överproduktion av el till produktion av vätgas.

Read More

Differentierade elpriser

På grund av de mycket stora prisskillnaderna i de olika elprisområdena har styrelsen beslutat att införa differentierade elpriser även för SVEF:s medlemmar. Från 1/11 2021 höjs elpriset till 35 öre/kWh i SE 4 och till 30 öre/kWh i SE 3. SE 2 och SE 1 berörs inte, dvs oförändrat 25 […]

Read More

Frågor och svar om nya elpriser

Varför höjs elpriset? På grund av de mycket stora prisskillnaderna i de olika elprisområdena har styrelsen beslutat att införa differentierade elpriser. Elpriset höjs till 35 öre/kWh i SE 4 och till 30 öre/kWh i SE 3. Från vilket datum gäller prishöjningen? Prishöjningen gäller från 1 november, 2021. Berörs alla av detta? SE 2 och SE […]

Read More

Återställt andelspris

Från och med november 2021 är andelspriset återställt till 750 kronor. Detta är goda nyheter för alla som tidigare har köpt 750-kronorsandelar. För den som väljer hyrköp istället för att köpa andelarna direkt blir det nya andelspriset 750 kronor plus det antal år man vill sprida ut hyrköpet på multiplicerat […]

Read More

Frillesås Solpark byggs ut inom ramen för nystartat aktiebolag

Evig El etablerade sin första solpark i Frillesås i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk 2019. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har den ekonomiska föreningen nu bildat ett aktiebolag, där dess medlemmar ges förtur att teckna aktier. – Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka […]

Read More

Öppet brev till partiledarna för L, KD och M

Vi har i år för första gången på länge haft en vinter där snön breder ut sig över nästan hela landet, och med temperaturer som på sina håll varit 7-8 grader lägre än normalt för årstiden. I Nattavaara sjönk temperaturen ända ner till -39,7 grader i januari. Trots det dignar […]

Read More

Större egen produktion än någonsin tidigare

Den 10 februari övertogs, lite försenat, så Trädet av SVEF. De tre vindkraftverken i Ulricehamn har en effekt om 3 x 3,5 MW och en förväntad årsproduktion om ca 33 GWh/år. Då SVEF också köpt 32,5 % av Aapua 4 och sedan 2020 har solanläggningen i Frillesås, med en effekt […]

Read More

Evig El ger sig in i effektdebatten

Att regeringen fört en politik för att stimulera utbyggnaden av sol- och vindkraft är utmärkt, och har medfört en snabb utbyggnad. Men nu måste politiken också ta fullt ansvar för att också säkerställa att den nätkapacitet som behövs kommer på plats, uttalar Evig Els kommunikationsansvariga Olivia Andrén, i en artikel […]

Read More