Close

Uncategorized

Frågor och svar om nya elpriser

Varför höjs elpriset? På grund av de mycket stora prisskillnaderna i de olika elprisområdena har styrelsen beslutat att införa differentierade elpriser. Elpriset höjs till 35 öre/kWh i SE 4 och till 30 öre/kWh i SE 3. Från vilket datum gäller prishöjningen? Prishöjningen gäller från 1 november, 2021. Berörs alla av detta? SE 2 och SE […]

Read More

Återställt andelspris

Från och med november 2021 är andelspriset återställt till 750 kronor. Detta är goda nyheter för alla som tidigare har köpt 750-kronorsandelar. För den som väljer hyrköp istället för att köpa andelarna direkt blir det nya andelspriset 750 kronor plus det antal år man vill sprida ut hyrköpet på multiplicerat […]

Read More

Frillesås Solpark byggs ut inom ramen för nystartat aktiebolag

Evig El etablerade sin första solpark i Frillesås i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk 2019. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har den ekonomiska föreningen nu bildat ett aktiebolag, där dess medlemmar ges förtur att teckna aktier. – Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka […]

Read More

Öppet brev till partiledarna för L, KD och M

Vi har i år för första gången på länge haft en vinter där snön breder ut sig över nästan hela landet, och med temperaturer som på sina håll varit 7-8 grader lägre än normalt för årstiden. I Nattavaara sjönk temperaturen ända ner till -39,7 grader i januari. Trots det dignar […]

Read More

Större egen produktion än någonsin tidigare

Den 10 februari övertogs, lite försenat, så Trädet av SVEF. De tre vindkraftverken i Ulricehamn har en effekt om 3 x 3,5 MW och en förväntad årsproduktion om ca 33 GWh/år. Då SVEF också köpt 32,5 % av Aapua 4 och sedan 2020 har solanläggningen i Frillesås, med en effekt […]

Read More

Evig El ger sig in i effektdebatten

Att regeringen fört en politik för att stimulera utbyggnaden av sol- och vindkraft är utmärkt, och har medfört en snabb utbyggnad. Men nu måste politiken också ta fullt ansvar för att också säkerställa att den nätkapacitet som behövs kommer på plats, uttalar Evig Els kommunikationsansvariga Olivia Andrén, i en artikel […]

Read More

Trädet 1 har börjat producera!

Äntligen har Trädet 1 börjat producera! Efter nästan ett halvt års försening har produktionen kommit igång den 10 november 2020. Nu väntar vi med spänning på de första produktionsresultaten!  Varmt välkomna teckna andelar nu när vi har än mer förnybar el att sälja !

Read More

Nu införs en återbäringsmöjlighet

Från 2020 kommer några nyheter: • Andelspriset för en ny vindandel höjs från 550 kr till 600 kr (+9%). Det påverkar inte ägare av befintliga andelar negativt. • Priset på medlemsel höjs från 29 öre/kWh till 31,25 öre/kWh (+8 %) inkl. moms. Motiven för höjningen av medlemselpriset är elcertifikatens vikande […]

Read More

Evig El bygger sin första solcellsanläggning

Evig El bygger sin första solpark i Frillesås, Hallands län. På kontinenten byggs idag storskaliga projekt till konkurrenskraftiga elpriser – helt utan subventioner. Evig El vill med denna satsning driva på utvecklingen av solcellsparker i Sverige. Frillesås Solpark är det första solcellsprojektet i Evig Els regi med målsättningen att kontinuerligt […]

Read More