Close

januari 11, 2022

Höjt andelspris från 1/2 2022

Från och med 2022-02-01 är andelspriset 800 kr. Detta gäller även hyrköpsandelar. Kostnaden för hyrköp höjs från 12,5 kr/andel och år till 15 kr/andel och år samtidigt som andelspriset höjs till 800 kr.

januari 11, 2022