Close

januari 10, 2020

Nu införs en återbäringsmöjlighet

Från 2020 kommer några nyheter:

• Andelspriset för en ny vindandel höjs från 550 kr till 600 kr (+9%). Det påverkar inte ägare av befintliga andelar negativt.

• Priset på medlemsel höjs från 29 öre/kWh till 31,25 öre/kWh (+8 %) inkl. moms. Motiven för höjningen av medlemselpriset är elcertifikatens vikande värde, men innebär fortfarande marknadens kanske lägsta elpris.

• En återbäring på 20 öre/kWh införs för den el du är berättigad till men inte använder. Återbäringen utbetalas senast sista mars efterföljande år för de dubbla andelar som under ett helt år, från januari till december, ägs av samma medlem. Få betalt när andra använder el som du bidragit till produktionen av!

januari 10, 2020