Close

september 25, 2022

Ökad återbäring för den el man inte använder

Styrelsen har beslutat att höja återbäringen för den el medlemmar är berättigade till men inte använder. Dagens nivå på 20 öre/outnyttjad kWh höjs i år till 30 öre och 2023 till 40 öre. Det gör det än mer lönsamt att energieffektivisera tillvaron.

september 25, 2022