Close

Om oss – så fungerar det

Evig El är ett varumärke som drivs av den ekonomiska föreningen SVEF – ett privat kooperativ som erbjuder eviga andelar i sol- och vindkraft. Läs mer om den ekonomiska föreningen här.

När du köper andelar så äger du elen som varje andel berättigar till. En andel kostar 600 kronor och ger dig 100 kWh/år för evigt, till självkostnadspris 31,25 öre/kWh (inklusive moms). Köper du 10 andelar eller fler så blir du delägare i SVEF. Och det bästa av allt – om du inte använder elen själv ges du återbäring för den el du äger rätt till men inte använder. Bli din egen elproducent och tjäna på att sälja el till andra genom att gå med i Evig El.