Close

Bli medlem/delägare

Evig El är ett varumärke som drivs av den ekonomiska föreningen SVEF – ett privat kooperativ som erbjuder eviga andelar i sol- och vindkraft. Läs mer om den ekonomiska föreningen här.

När du köper andelar så äger du elen som varje andel berättigar till. En andel kostar 750 kronor och ger dig 100 kWh/år och till fast pris av 31,25 öre/ kWh om du bor i elområde 1 eller 2. I elområde 3 är elpriset 30 öre och i elområde 4 är elpriser 35 öre. Priserna är exkl. moms. Inkl moms är priserna 43,75 öre, 37,50 öre respektive 31,25 öre.

Köper du 10 andelar eller fler så blir du delägare med rösträtt. Och det bästa av allt – om du inte använder elen själv ges du återbäring för den el du äger rätt till men inte använder. Bli din egen elproducent och tjäna på att sälja el till andra genom att gå med i Evig El.

Det finns också en möjlighet att göra ett hyrköp av andelar. Det hela fungerar så att man bestämmer över hur många år man vill betala av andelarna och utifrån det får ett avtal på ett månadspris över hela den perioden, samtidigt som man redan från dag ett får den fulla nyttan av de andelar som man har bestämt sig för att investera i. Istället för en framtung investering som lönar sig först på sikt, ger hyrköpsandelar lönsamhet från start i form av ett lägre elpris. Och de andelar du förbinder dig att köpa över tid finansierar du enkelt genom de minskade elkostnader som det ger. Även om andelarna nyttjas från start äger man dem inte förrän de har betalats helt och fullt, därav begreppet hyrköp. Vill man avbryta ytterligare köp innan avtalsperioden är klar är det fullt möjligt, och man kvarstår då förstås som ägare av de andelar man hunnit köpa.

Här köper eller hyrköper du dina andelar.