Close

april 12, 2022

Prishöjning i SE 3 och SE 4 i juni

På grund av de allt större prisskillnaderna i el mellan olika elprisområden höjs elpriset med 4 öre/kWh i SE 3 och SE 4 från och med 1 juni, 2022. SVEF:s elpriser kommer även efter höjningen vara bland marknadens allra lägsta.

april 12, 2022