Close

april 26, 2022

Samrådsmöte Kommerberget


Torsdagen den 19 maj kl.18-20 hålls samrådsmöte för Kommerberget, i Orrgården 261, 830 24 Oviken. Anmälan till samrådsmötet görs här. Samrådshandlingar finns här och bilagor här. Observera att tidigare förslagen höjd på vindkraftverken har sänkts från 300 meter till 250 meter. Samrådstiden förlängd till 19 juni.

april 26, 2022