Close

Höjt elpris i SE4 och SE3 i oktober

Styrelsen följer nogsamt elprisutvecklingen och har fattat beslut att höja medlemselpriset i SE3 och SE4 1:a oktober. Orsaken till detta är att vår överproduktion av el (dvs den el som inte behövs för att täcka medlemmarnas elbehov) inte är tillräckligt stor för att kompensera fullt ut för skillnaden i intäkter från den el vi säljer […]

Read More

Nytt andelspris 1 200 kronor

Från 13 juni höjs andelspriset till 1 200 kronor. Samtidigt öppnas för ny försäljning i SE3. Från 1 augusti är medlemspriset 46 öre/kWh i SE 4, 39 öre/kWh i SE 3, samt 25 öre/kWh i SE 2 och SE 1. Priserna är exkl. moms. Inkl moms är priserna 57,50 öre, 48,75 öre respektive 31,25 öre.

Read More

Samrådsmöte Kommerberget

Torsdagen den 19 maj kl.18-20 hålls samrådsmöte för Kommerberget, i Orrgården 261, 830 24 Oviken. Anmälan till samrådsmötet görs här. Samrådshandlingar finns här och bilagor här. Observera att tidigare förslagen höjd på vindkraftverken har sänkts från 300 meter till 250 meter. Samrådstiden förlängd till 19 juni.

Read More

Årsstämma 21 maj i Ulricehamn

SVEFs ordinarie årsstämma 2022 genomförs den 21/5 kl.13 i Ulricehamn på Industrigatan 1 i Trädet, Ulricehamns kommun. Kallelse, verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på http://svef.nu/ senast två veckor före årsmötet. Anmälan om deltagande bör ske senast onsdag 18 maj via e-post till kund@evigel.se telefon till SVEF hos Gislaved Energi på tel. 0340-650600 eller här: https://forms.gle/aiEyMVnCP72Rb4uA9 […]

Read More

Prishöjning i SE 3 och SE 4 i juni

På grund av de allt större prisskillnaderna i el mellan olika elprisområden höjs elpriset med 4 öre/kWh i SE 3 och SE 4 från och med 1 juni, 2022. SVEF:s elpriser kommer även efter höjningen vara bland marknadens allra lägsta.

Read More

Stor efterfrågan på andelar har gjort att andelarna i elområde 4 är slut – extrastämma i juni

Då efterfrågan på andelar i elområde 4 under senaste tiden har varit högre än vad vi kunnat matcha med utökad produktion finns för närvarande inga nya andelar i elområde 4. Från 15 april blir det också tillfälligt stopp på försäljning av andelar i SE3. För att kunna hantera situationen långsiktigt måste andelspriset höjas, vilket kräver […]

Read More

Digitalt seminarium om vätgas 16/2

Energikontor Sydost bjuder in till ett andra seminarium inom ramen för förstudien Förnybar vätgas för transporter i Blekinge den 16/2 kl.9-15. Under dagen får vi veta mer om vätgasens möjligheter och utmaningar, en presentation av resultaten från förstudien och i en workshop fortsätta diskutera utvecklingen av vätgassystemet i Blekinge. SVEFs Lars Andrén är en av […]

Read More

Höjt andelspris från 1/2 2022

Från och med 2022-02-01 är andelspriset 800 kr. Detta gäller även hyrköpsandelar. Kostnaden för hyrköp höjs från 12,5 kr/andel och år till 15 kr/andel och år samtidigt som andelspriset höjs till 800 kr.

Read More