Close

februari 17, 2021

Större egen produktion än någonsin tidigare

Den 10 februari övertogs, lite försenat, så Trädet av SVEF. De tre vindkraftverken i Ulricehamn har en effekt om 3 x 3,5 MW och en förväntad årsproduktion om ca 33 GWh/år.

Då SVEF också köpt 32,5 % av Aapua 4 och sedan 2020 har solanläggningen i Frillesås, med en effekt om 450 kW och förväntad årsproduktion om ca 500 MWh kan vi konstatera att föreningen aldrig någonsin förr haft så stor elproduktion – hela 70 GWh/år!

februari 17, 2021