Close

Om oss

När du köper andelar i Evig El äger du elen som varje andel berättigar till för all framtid. Detta möjliggörs genom att föreningen hela tiden nyinvesterar i ny förnybar el (sol och vind) i takt med den tekniska och ekonomiska livslängden på befintliga anläggningar.

En andel kostar 1 200 kronor och ger dig 100 kWh/år till för priset 25 öre/ kWh om du bor i elområde 1 eller 2 (31,25 öre inkl moms). I SE3 är priset 80 öre exklusivs moms (1 kr inklusive moms), och i SE4 1kr exklusive moms (1,25 kr inklusive moms).  

För den el som du inte använder ges du återbäring motsvarande 30 öre/kWh. Återbetalningen motsvarande ett års överskott utbetalas i mars efterföljande år. År 2023 höjs återbäringen till 40 öre/outnyttjad kWh.

Det finns också en möjlighet att göra hyrköp av andelar. Det hela fungerar så att man bestämmer över hur många år man vill betala av andelarna och utifrån det får ett avtal på ett månadspris över hela den perioden, samtidigt som man redan från dag ett får den fulla nyttan av de andelar som man har bestämt sig för att investera i. Istället för en framtung investering som lönar sig först på sikt, ger hyrköpsandelar lönsamhet från start i form av ett lägre elpris. Och de andelar du förbinder dig att köpa över tid finansierar du enkelt genom de minskade elkostnader som det ger. Även om andelarna nyttjas från start äger man dem inte förrän de har betalats helt och fullt, därav begreppet hyrköp. Vill man avbryta ytterligare köp innan avtalsperioden är klar är det fullt möjligt, och man kvarstår då förstås som ägare av de andelar man hunnit köpa.

Här köper eller hyrköper du dina andelar.

Evig El drivs av den ekonomiska föreningen SVEF. Genom att elproduktionen sker inom ramen för en ekonomisk förening får du som delägare stabilt lågt elpris relativt, eftersom ingen del av elpriset ska utgöra någon annans vinstuttag. Styrelsen för SVEF utgöras av: Ordförande – Hans Björkström, hans.bjorkstrom@telia.com, 070 5180053, Kassör – Tommy Göransson, tyg@live.se 070 5133057, Sekreterare – Göran Ronsten, goranronsten@windren.se, 0705 946570, Ledamot – Björn Wolgast, annanewo@gmail.com, 070 6002175, Ledamot – Jens Sperens, jens.sperens@svef.nu, 070 746 63 64, Ledamot – Olivia Andrén, andrenolivia@gmail.com, Ledamot – Niclas Malmberg, niclas@salsta-slott.se, 072 362 89 60, Suppleant – Lars Andrén, info@drivkraft.nu, 070 53 585 80, Suppleant – John Andersson, john.andersson@outrock.se

Mer om föreningen hittar du här. Produktionsfakta från våra befintliga anläggningar hittar du här.