Close

Om oss

Evig El är ett varumärke som drivs av den ekonomiska föreningen SVEF. Genom att elproduktionen sker inom ramen för en ekonomisk förening får du som delägare lägsta möjliga elpris, eftersom ingen del av elpriset ska utgöra någon annans vinstuttag. Mer om föreningen hittar du här.

När du köper andelar så äger du elen som varje andel berättigar till. En andel kostar från och med 1/2 2022 800 kronor och ger dig 100 kWh/år till fast pris av 25 öre/ kWh om du bor i elområde 1 eller 2. I elområde 3 är elpriset 30 öre och i elområde 4 35 öre. Priserna är exkl. moms. Inkl moms är priserna 31,25 öre, 37,50 öre respektive 43,75 öre.

OBS att för närvarande finns inga nya andelar i elområde 3 respektive 4.

Köper du 10 andelar eller fler så blir du delägare med rösträtt. Och det bästa av allt – om du inte använder elen själv ges du återbäring för den el du äger rätt till men inte använder. Bli din egen elproducent och tjäna på att sälja el till andra genom att gå med i Evig El. 

Det finns också en möjlighet att göra ett hyrköp av andelar. Det hela fungerar så att man bestämmer över hur många år man vill betala av andelarna och utifrån det får ett avtal på ett månadspris över hela den perioden, samtidigt som man redan från dag ett får den fulla nyttan av de andelar som man har bestämt sig för att investera i. Istället för en framtung investering som lönar sig först på sikt, ger hyrköpsandelar lönsamhet från start i form av ett lägre elpris. Och de andelar du förbinder dig att köpa över tid finansierar du enkelt genom de minskade elkostnader som det ger. Även om andelarna nyttjas från start äger man dem inte förrän de har betalats helt och fullt, därav begreppet hyrköp. Vill man avbryta ytterligare köp innan avtalsperioden är klar är det fullt möjligt, och man kvarstår då förstås som ägare av de andelar man hunnit köpa.

Här köper eller hyrköper du dina andelar.