Close

augusti 27, 2019

SVEF vann striden om varumärket Evig El mot holländska banken EVI.

EU-varumärkesmyndighetens Opposition Division har nu tagit beslut i ärendet mellan EVI och Evig El, där motpartens invändning glädjande nog avslagits i sin helhet, då EVIs märken – trots tjänstelikhet – inte befunnits förväxlingsbart lika. EVI kan dock överklaga beslutet till andrainstansen, Board of Appeal, senast 2019-09-23. Om så inte sker går varumärket Evig El till registrering. 

augusti 27, 2019